Totul despre ...

COMUNITATEA ARMÃNĂ DIN ROMÂNIA

//faraarmaneasca.ro/wp-content/uploads/2022/11/NRC_2282.jpg

COMUNITATEA ARMÂNĂ DIN ROMÂNIA  (CARo) a fost constituită în anul 1990 ca asociaţie, persoană juridică română de drept privat, cu personalitate juridică, fără scop patrimonial, neguvernamentală.

Ea este expresia voinţei cetăţenilor români, de origine armână, de a se asocia şi organiza instituţional pentru a păstra şi dezvolta limba armână, tradiţiile şi cultura armână, pentru a facilita contactele umane şi legăturile culturale ale acestora, pentru a promova valorile lor spirituale, în contextul unei bune înţelegeri cu popoarele balcanice, cu popoarele altor ţări, în mijlocul cărora armânii trăiesc şi îşi desfăşoară activitatea.

Scopul principal al Comunităţii, conform statutului, constă în păstrarea şi dezvoltarea limbii, a tradiţiilor şi a întregului specific spiritual şi cultural armân în România. Totodată, Comunitatea îşi propune să înlesnească contactele şi legăturile cu armânii ce trăiesc pe întregul lor spaţiu originar din Peninsula Balcanică, precum şi cu alte comunităţi armâne constituite în alte state.

În vederea atingerii acestor scopuri, principalele obiective ale Comunităţii sunt: exercitarea de către armânii din România a drepturilor şi a libertăţilor consacrate prin Constituţie, precum şi prin reglementările organismelor internaţionale la care România este parte, recunoaşterea oficială a armânilor ca etnie de limbă neo latină, obţinerea de sprijin din partea autorităţilor publice privind pregătirea de cadre didactice care să predea limba armână în şcoli; introducerea acesteia în programa şcolara ca limbă maternă; slujba religioasă în armână; acces la mass-media precum şi editarea de cărţi, reviste şi ziare în armână.

Alte obiective importante ale Comunităţii privesc culegerea, stocarea, prelucrarea şi diseminarea de date şi informaţii cu profil socio-cultural privind armânii, contribuirea la cunoaşterea trecutului lor istoric, răspândirea lor geografică, înfiinţarea unui organism reprezentativ la care să poată adera organizaţii neguvernamentale armâne din diverse ţări ş.a.